03.03.2017 Tarihli Seminerimiz
28 Mart 2017 06:48

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi' nin 30. yılına istinaden hazırlanan Seminer Programlarının İlki 3 Mart 2017 Tarihinde Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Konferans salonunda gerçekleşti. İlk Programa "Alevîlik Çalışmalarında Ocak Sisteminin Önemi" konu başlıklığı ile Doç. Dr. Cenksu Üçer katıldı.