17.03.2017 tarihli Seminerimiz
28 Mart 2017 06:51

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi’nin kuruluşunun 30. yılı olması münasebetiyle düzenlediği Bahar Dönemi Seminer Programı’nın ikincisi, 17 Mart 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi 75. Yıl Konferans Salonu’nda, TOBB Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Usluer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Usluer, “Alevilik Nefeslerinde Geçen Tasavvufi Unsurlar” başlıklı sunumunda, şiir metinlerinden yola çıkarak, tasavvuf anlayışının temel kavramlarının Alevi nefeslerindeki yerini ortaya koymaya çalışmıştır.