Danışma Kurulu Toplantısı
09 Aralık 2016 11:43

06.12.2016 Salı günü Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi olarak rektörlük senato toplantı salonunda araştırma merkezi ve dergimizin danışma kurulu toplanmıştır.

Toplantıya katılan danışma kurulu üyelerimiz değerli fikirlerini ve önerilerini paylaşmışlardır. Toplantıda Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezinin yakın, orta ve uzak vadede yapacağı çalışmalar ve etkinlikler ele alınarak bir yol haritası çizilmiştir.