Hakkımızda

 

Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 28 Ekim 1987’de 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca bir araştırma ve uygulama merkezi olarak çalışmalarına başlamıştır. Günümüzde Türkiye’de Türk Kültürü ekseninde Alevilik ve Bektaşilik konusunda çalışmalar yapan ilk ve en etkin kamu kuruluşudur.

Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacı Bektaş Velî ve O’nun düşünceleri çerçevesinde oluşan Alevî-Bektaşî kültür varlıklarını bilimsel temellere bağlı olarak araştıran ve uluslararası bilim çevrelerinde saygınlığı olan akademik bir kuruluştur.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî ile ilgili 3500’den fazla basılı ve dijital ortamda 600’den fazla el yazması eseri bünyesinde barındıran zengin bir kütüphaneye sahiptir.

Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi; Merkez Müdürü, iki Müdür Yardımcısı, dört Araştırma Görevlisi, bir Memur, iki Sekreter ve birçok gönüllü çalışanı ile hizmet vermektedir.