Hakkımızda

 

Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 28 Ekim 1987’de 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca bir araştırma ve uygulama merkezi olarak çalışmalarına başlamıştır. Günümüzde Türkiye’de Türk Kültürü ekseninde Alevilik ve Bektaşilik konusunda çalışmalar yapan ilk ve en etkin kamu kuruluşudur.

Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacı Bektaş Velî ve O’nun düşünceleri çerçevesinde oluşan Alevî-Bektaşî kültür varlıklarını bilimsel temellere bağlı olarak araştıran ve uluslararası bilim çevrelerinde saygınlığı olan akademik bir kuruluştur.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî ile ilgili 3500’den fazla basılı ve dijital ortamda 600’den fazla el yazması eseri bünyesinde barındıran zengin bir kütüphaneye sahiptir.

Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi; Merkez Müdürü, iki Müdür Yardımcısı, dört Araştırma Görevlisi, bir Memur, iki Sekreter ve birçok gönüllü çalışanı ile hizmet vermektedir.

 

Merkezimizin Misyonu

 • Kazakistan, Macaristan, Balkanlar, Tunus, Cezayir, Mısır ve daha birçok bölgeye yayılan Hacı Bektaş Velî felsefesini ortaya çıkarmak;

 • Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türk inanç birliği bakımından Hacı Bektaş Velî’yi tüm yönleriyle ortaya koymak;

 • Türk Kültürü’nü ve Hacı Bektaş Velî’yi ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanıtmak;

 • Türk Kültürü, Hacı Bektaş Velî ve Alevilik hakkında evrensel ölçekte bilgi üretmek, üretilen bilgiyi yaymak;

 • Aynı amacı taşıyan kuruluşlarla ortak projeler geliştirerek işbirliği yapmak;

 • Bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek.

 

Merkezimizin Vizyonu

 • Bilimsel araştırmalar yoluyla toplumla güçlü ilişkiler kurmak;

 • Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü açısından Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî araştırmalarında dünya standartlarında akademik araştırmalar yapmak;

 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî araştırmalarında dünyada lider bir pozisyonda olmak;

 • Bilgi çağında yaptığı akademik çalışmalarla Türkiye’ye öncülük etmek.

 

Merkezimizin Ortak ve Temel Değerleri

 • Disiplinler arası akademik işbirliği;

 • Akademik özgürlük;

 • Bilimsel yaklaşım;

 • Topluma hizmet;

 • Çalışmalarında cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin

 • Tüm insanlara eşit yaklaşım;

 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî felsefesine sevgi ve saygı;

 • Cumhuriyet’in temel değerlerine ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne bağlılık.

 

 

Yayınlarımız

 • Kadri Erogan Hacı Bektaş Velî Armağanı (1997)

 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Sempozyumu Bildirileri (1999)

 • Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi (1999)

 • Arnavutluk Devlet Arşivlerinde Osmanlı Yazmalar Katalogu (2001)

 • Çubuk Yöresinde Erkan (2002)

 • Malakat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye (2004)

 • Türkistan’dan Anadolu’ya İnsan ve Toplum Hayatı (2005)

 • Horasan’dan Anadolu’ya Alevilik – Bektaşilik ve Denizli Oğuz Yerleşimine Genel Bakış (2007)

 • 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni  (Cilt1) (2007)

 • 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni (Cilt 2) (2007)

 • Alevilik ve Bektaşilikte Yedi Ulu Ozan (2008)

 • Haydar Cemil Baba Haydari ve Şiirleri (2008)

 • Hacı Bektaş Velî’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri (2009)

 • Osmanlı Belgelerinde Bektaşilik (2009)

 • 800. Doğum Yıl Dönümü Anısına Hacıbektaş Velî (2009)

 • Balkanlarda Hacı Bektaş Velî ve Öğrencilerine Ait İzler (2009)

 • Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye (2009)

 • Bingöl, Muş/Varto Yörelerinde Ocaklar, Oymaklar ve Boylarla İlgili Araştırma Sonuçları (2010)

 • Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nusayriler ve Nusayrilik (1745 - 1920) (2010)

 • Osmanlı Belgelerinde Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan) Zaviyesi-I (1401-1852) (2010)

 • Hünkâr Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesi (2010)

 • Hacı Bektaş Velî Külliyatı (2010)

 • Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri (2010)

 • Orta Çağ Anadolu’sundan İki Büyük Yerleşimci (Kolonizatör) Derviş Yahut Vefâiyye ve Yeseviyye Gerçeği: Dede Kargın&Emîrci Sultan (13. Yüzyıl) (2011)

 • Belgeler Işığında Şah İbrahim Veli Ocağı (2011)

 • Alevilik-Bektaşilikte İnanç Uygulamaları: Buna Bağlı Olarak Ortaya çıkan Farklılıklar (2011)

 • 15. Bilim Danışma Kurulu Toplantısı: Alevilikte Ocaklar (2012)

 • Ocaktan Şehir Cemevine Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Sonuç Raporu (2014)

 • Yozgatlı Nihânî Velâyet-nâme-i Hâcı Bektaş-ı Velî(2016)

 • Alevilik: Kavramlar ve Ocak Sistemi (2016)

 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

1994 yılı Haziran ayında “Birlik-Dirlik” adıyla yayım hayatına başlayan dergimiz, 1997 yılına kadar yılda bir kez olmak üzere toplam 4 sayı yayımlanmıştır. 1998 yılından itibaren “Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi” adıyla yılda 4 kez olmak üzere yayımlanmaya devam etmiş ve 2006 yılında da bugünkü ismi olan “Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi” adını almıştır.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 2009 yılından itibaren Ulusal index olan ULAKBIM ve uluslararası indexler olan ISI/WOS, A&HCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI (Social Citation Index), Index Copernicus ve Thomson Reuters’da taranmaktadır.

Araştırma-inceleme, makale, belge inceleme, çeviri, söyleşi, şiir ve kitap tanıtımları vs. gibi çeşitli türlerde toplam 1300 civarında çalışmanın yayımlandığı Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Haziran 1994’ten Ekim 2016’a kadar toplam 79 sayı olarak yayımlanmıştır.

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nde yayımlanan çalışmalara ücretsiz olarak aşağıdaki linkten erişilebilir:

hbvdergisi.gazi.edu.tr

 

Merkezimizin tanıtım broşürüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;  HBV - Broşür