Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi 

 

Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü
Teknikokullar / ANKARA

 

E-posta: hbektas@gazi.edu.tr

 

Tel: 0(312) 222 70 16   /   0(312) 202 23 46

 

Faks: 0(312) 222 70 16

 

Facebook: https://www.facebook.com/hbektasvelidergi?fref=ts

 

Twitter: https://twitter.com/GaziTKHBVAM

 

Youtube: http://www.youtube.com/gazihacibektasveli