Kurullar

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Orhan KURTOĞLU (Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Neslihan İlknur KOÇ KESKİN (Edebiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Bahadır KILCAN (Gazi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Ali YAKICI (Gazi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK (Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. F. Ahsen TURAN (Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Türker EROĞLU (Gazi Eğitim Fakültesi)

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. İsmet ÇETİN (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Sönmez KUTLU (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)

Doç. Dr. Cenksu ÜÇER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Doç. Dr. Pervin ERGUN (Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Uğur SÜMER (Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı)