Misyon ve Vizyon

Merkezimizin Misyonu

 • Kazakistan, Macaristan, Balkanlar, Tunus, Cezayir, Mısır ve daha birçok bölgeye yayılan Hacı Bektaş Velî felsefesini ortaya çıkarmak;

 • Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türk inanç birliği bakımından Hacı Bektaş Velî’yi tüm yönleriyle ortaya koymak;

 • Türk Kültürü’nü ve Hacı Bektaş Velî’yi ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanıtmak;

 • Türk Kültürü, Hacı Bektaş Velî ve Alevilik hakkında evrensel ölçekte bilgi üretmek, üretilen bilgiyi yaymak;

 • Aynı amacı taşıyan kuruluşlarla ortak projeler geliştirerek işbirliği yapmak;

 • Bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek.

 

Merkezimizin Vizyonu

 • Bilimsel araştırmalar yoluyla toplumla güçlü ilişkiler kurmak;

 • Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü açısından Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî araştırmalarında dünya standartlarında akademik araştırmalar yapmak;

 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî araştırmalarında dünyada lider bir pozisyonda olmak;

 • Bilgi çağında yaptığı akademik çalışmalarla Türkiye’ye öncülük etmek.

 

Merkezimizin Ortak ve Temel Değerleri

 • Disiplinler arası akademik işbirliği;

 • Akademik özgürlük;

 • Bilimsel yaklaşım;

 • Topluma hizmet;

 • Çalışmalarında cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin

 • Tüm insanlara eşit yaklaşım;

 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî felsefesine sevgi ve saygı;

 • Cumhuriyet’in temel değerlerine ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne bağlılık.