Projects between the years 2000-2011

Projeler

 

YILI

PROJENİN ADI

AÇIKLAMALAR

2000

2001

 Hacı Bektaş Veli’nin Mâkalat-ı Gaybiyye Ve Kelimât-ı Ayniyye Adlı Eserinin Bilim Dünyasına Kazandırılması

 Hacı  Bektaş  Veli’nin  eseri  olan Makalat-ı Gaybiyye  ve  Kelimat-ı Ayniyye,

Farsça ve Türkçe çevirisiyle yayımlanmıştır.

2004

 İran İslam Cumhuriyeti Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe El Yazmalarını Düzenleme Projesi

 İran’da bulunan Türkçe el yazmalarını Türk kültürüne yeniden kazandırmayı ve kültürel mirasın muhafazasını amaçlayan projedir.

2005

 Güvenç Abdal ve Doğu Karadeniz Çepnileri Alan Araştırması

 Güvenç Abdal ve Çepniler üzerine yapılan alan araştırmasında elde edilen bulgu ve belgeler, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Araştırma Merkezi’nde arşivlenmiş ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nde yayımlanmıştır.

 2004

2005

 Kargın Boyu ve Anadolu’da Kargınlar 

 Önemli ocaklardan biri olan Kargınlar hakkında elde edilen tarihi belgeler yayımlanarak, kargınların Anadolu coğrafyasında dağılımları ve arşivlerde yer alan bilgi ve belgeler yayımlandı. 

2004

2005 

 Balaban Boyu ve Balabanlar Uluslararası Proje, Türkiye ve Hindistan

 Önemli Türk boylarından biri olan Balabanlar’ın Türkiye ve Hindistan’daki tarihi geçmişleri hakkında arşiv ve alan araştırması yapılmıştır.  

2004

2005 

 Urumlar (Taves Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi İşbirliği ile)

 Ukranya’da bulunan Urumlar hakkında alan araştırması yapılarak, elde edilen bilgi ve belgeler Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Araştırma Merkezi’nde arşivlenmiş ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nde yayımlanmıştır. 

 2004

2005

 Gürcistan Urumları

 Gürcistan’da ’da bulunan Urumlar hakkında alan araştırması yapılarak, elde edilen bilgi ve belgeler Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Araştırma Merkezi’nde arşivlenmiş ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nde yayımlanmıştır. 

2006 

 Güney Marmara ve Ege Bölgesi Çepni Türkmenlerinin Sosyo-Antropolojik Açıdan İncelenmesi

 2005 yılında Karadeniz’de başlayan Çepni araştırmalarının devamı niteliğindedir.

 

 2006

 Kütahya İlindeki Alevi-Bektaşi Kültür Unsurlarının İncelenmesi

 (Kütahya’da yaşamakta olan Aleviliğin kültürel yönünün ele alındığı çalışmadır)

 

2006

 Arnavutluk Devlet Arşivlerindeki Osmanlı Dönemi Belgelerinin Sayısal Ortamda Türkiye’ye Getirilmesi Projesi

 Başbakanlık Tarafından Desteklenen Proje

2007

 Hümayun-name-inceleme-tenkitli metin

 Gazi Üniversitesi Tarafından Desteklenen Proje

2007

 II. Uluslar arası Türk Kültürü Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni

 Gazi Üniversitesi Tarafından Desteklenen Proje

2009

 “Hacı Bektaş Veli’nin 800. Doğum Yıl Dönümü Anısına O’nun Eserlerinin Basımı ve Dağıtımı”

 Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Proje

2009

 Hacı Bektaş Veli’nin 800. Doğum Yıldönümü Münasebetiyle Kutlama Etkinleri

 Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Proje

2009

 İnanç Önderlerini Bilgilendirme ve Aydınlatma Semineri

 Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Proje

2009

  III. Uluslar arası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu

 Başbakanlık Tarafından Desteklenen Proje

2010

 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Ekseninde Ocaklar, Oymaklar ve Boylarla İlgili Bilgi, Belge Taraması ve Sonuçlarının Yayımlanması

 Gazi Üniversitesi Tarafından Desteklenen Proje

2010

 Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Semah Belgeseli

 Başbakanlık Tarafından Desteklenen Proje

2011

 Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Ekseninde Ocaklar, Oymaklar Ve Boylarla İlgili Adıyaman Hakkâri Ekseninde Bilgi, Belge Taraması Ve Sonuçlarının Yayınlanması

 Gazi Üniversitesi Tarafından Desteklenen Proje

2011

 Hacı Bektaş Veli’nin Eserlerinin “Halk Kitapları” Serisinden Basımı ve Dağıtımı

 Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Proje

2011

 Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balkanlardaki Bektaşî Zaviyeleri

 Başbakanlık Tarafından Desteklenen Proje

2012

 Balıkesir, Çanakkale ve Civarında Yaşayan Tahtacı ve Çepni Köylerinin Sosyokültürel Yapı Analizi

 Başbakanlık Tarafından Desteklenen Proje

2012

 I. Uluslar arası Semavi Dinler, İnançlar, Barış ve Hoşgörü Kongresi

 Başbakanlık Tarafından Desteklenen Proje