Yayınlarımız

Yayınlarımızı Merkezimizden temin edebilirsiniz.

 

1997

H Kadri Erogan Hacı Bektaş Velî Armağanı
 1999 G  1.Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri

 

 1999 S   Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi

 

 2001 A  Arnavutluk Devlet Arşivlerinde Osmanlı Yazmalar Kataloğu
 2002 C  Çubuk Yöresinde Erkân
 2003 M  

Malakat-ı Gaybiyye ve Kelimat'ı Ayniyye

 2005 İ  

Türkistan’dan Anadolu'ya  İnsan ve Toplum Hayatı

 2007 H  

Horasan'dan Anadolu'ya Alevilik-Bektaşilik ve Denizli Oğuz Yerleşimine Genel Bakış

 2007 AL  

Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni (Cilt 1) 

 2007 A  

Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni (Cilt 2) 

 2008 Y  

Alevilik ve Bektaşilikte  Yedi Ulu Ozan

 2008 baba  

Haydar Cemil Baba Haydari ve Şiirleri

 2009 HACİ  

Hacı Bektaş Velî'nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri

 2009 OSMANLİ  Osmanlı Belgelerinde Bektaşilik
 2009 800  800. Doğum Yıl Dönümü Anısına Hacı Bektaş Velî
 2009 BALKAN  

Balkanlarda Hacı Bektaş Velî ve Öğrencilerine Ait İzler 

 2009 K  Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye
 2010 BİNGOL  Bingöl, Muş/Varto Yörelerinde Ocaklar, Oymaklar ve Boylarla İlgili Araştırma Sonuçları
 2010 arsiv  Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nusayriler ve Nusayrilik 
2010 osmanli Osmanlı Belgelerinde Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan) Zaviyesi-I (1401-1852)
2010 Hünkar

Hünkâr Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi

2010 5  Hacı Bektaş Velî Külliyatı
 2010 5  

Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri

 2010 dede  Dede Garkın&Emîrci Sultan (13. Yüzyıl)
2011 6 Belgeler Işığında Şah İbrahim Veli Ocağı
2011 3 14. Bilim Kurulu Toplantısı: Alevilik Bektaşilikte İnanç Uygulamaları
2014 Ocaktan Şehir Cemevine Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Sonuç Raporu
2015 Yozgatlı Nihani Velayet-Name-İ Hacı Bektaş-İ Veli 

Yayınlarımız

 • Kadri Erogan Hacı Bektaş Velî Armağanı (1997)

 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Sempozyumu Bildirileri (1999)

 • Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi (1999)

 • Arnavutluk Devlet Arşivlerinde Osmanlı Yazmalar Katalogu (2001)

 • Çubuk Yöresinde Erkan (2002)

 • Malakat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye (2004)

 • Türkistan’dan Anadolu’ya İnsan ve Toplum Hayatı (2005)

 • Horasan’dan Anadolu’ya Alevilik – Bektaşilik ve Denizli Oğuz Yerleşimine Genel Bakış (2007)

 • 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni  (Cilt1) (2007)

 • 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni (Cilt 2) (2007)

 • Alevilik ve Bektaşilikte Yedi Ulu Ozan (2008)

 • Haydar Cemil Baba Haydari ve Şiirleri (2008)

 • Hacı Bektaş Velî’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri (2009)

 • Osmanlı Belgelerinde Bektaşilik (2009)

 • 800. Doğum Yıl Dönümü Anısına Hacıbektaş Velî (2009)

 • Balkanlarda Hacı Bektaş Velî ve Öğrencilerine Ait İzler (2009)

 • Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye (2009)

 • Bingöl, Muş/Varto Yörelerinde Ocaklar, Oymaklar ve Boylarla İlgili Araştırma Sonuçları (2010)

 • Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nusayriler ve Nusayrilik (1745 - 1920) (2010)

 • Osmanlı Belgelerinde Kızıldeli (Seyyid Ali Sultan) Zaviyesi-I (1401-1852) (2010)

 • Hünkâr Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesi (2010)

 • Hacı Bektaş Velî Külliyatı (2010)

 • Alevi ve Bektaşi Yayınlarının Temel Sorunları, Çözüm Önerileri (2010)

 • Orta Çağ Anadolu’sundan İki Büyük Yerleşimci (Kolonizatör) Derviş Yahut Vefâiyye ve Yeseviyye Gerçeği: Dede Kargın&Emîrci Sultan (13. Yüzyıl) (2011)

 • Belgeler Işığında Şah İbrahim Veli Ocağı (2011)

 • Alevilik-Bektaşilikte İnanç Uygulamaları: Buna Bağlı Olarak Ortaya çıkan Farklılıklar (2011)

 • 15. Bilim Danışma Kurulu Toplantısı: Alevilikte Ocaklar (2012)

 • Ocaktan Şehir Cemevine Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Sonuç Raporu (2014)

 • Yozgatlı Nihânî Velâyet-nâme-i Hâcı Bektaş-ı Velî(2016)

 • Alevilik: Kavramlar ve Ocak Sistemi (2016)